Privacy

Privacy

Uw persoonsgegevens worden door Hairz bvba, BTW nr BE0629723703 verwerkt, voor klantenbeher op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@hairz.eu. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commusie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op deze pagina.

Optios BVBA (Antwerpse steenweg 19, 9080 Lochristi, BTW Nummer BE0629718060) slaagt de gegevens op en archiveert de data (klantengegevens, medewekers gegevens) dit bedrijf doet er geen andere zaken mee.

PrivacybeleidTirminologie


Privacy Statement, Privacy Policy, privacybeleid: Het document waarin de procedures, beleidsregels en activiteiten op gebied van informatiebeveiliging van een bedrijf worden uiteengezet.


Datalek: Het onrechtmatig toegang krijgen tot, wijzigen, vernietigen, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens.


GDPR-reglementering: General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese privacyregels. Effectief van invoering op 25 mei 2018.


Cookies: Cookies zijn kleine pakketjes informatie die een webserver naar een browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt.


IP-adres: Een IP-adres, waarin IP staat voor Internet Protocol, is in een computernetwerk een adres waarmee een NIC (network interface card of controller), of in het Nederlands ‘netwerkkaart’, van een host in het netwerk eenduidig geadresseerd kan worden binnen het TCP/IP-model, de standaard van “het” internet. Het is je digitale voetafdruk.


Waarborgen privacy


Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Hairz BVBA is een belangrijke taak voor ons. In onze privacy statement kunt u lezen welke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek, hoe we deze informatie gebruiken en hoe we deze gecapteerde data beveiligen. We hebben geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden en raden u aan de tijd te nemen om dit grondig door te nemen. Onze privacy policy is volledig in lijn met de nieuwe GDPR-reglementering.Toestemming


Door de informatie en diensten op Hairz BVBA te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.Vragen


Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Hairz BVBA en specifiek Hairz, kunt u ons benaderen via e-mail op info@hairz.eu.


Waarom moet ik dit privacybeleid lezen


Hairz BVBA vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar diensten kan gebruiken om content te bekijken, te beluisteren, te lezen of te beleven. Om dit te kunnen willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Hairz BVBA vindt daarbij de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom willen we u via dit privacybeleid zo transparant mogelijk uitleggen welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, waarom we deze willen verzamelen, hoe we deze willen gebruiken, en hoe we hiermee willen omgaan.Monitoren bezoekersgedrag


Hairz BVBA maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s wel en niet worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we via cookies registreren (zie 5-Cookies), bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser waarvan men surft en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we d.m.v. UTM-tags waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.


Gebruik van cookies


Hairz BVBA plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.


Cookies uitschakelen


U kunt ervoor kiezen cookies uit te schakelen. Deze optie vindt u terug in de instellingen van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.


Toestemming


Door de informatie en diensten op hairz.eu te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.Cookies van derde partijen


Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Hairz BVBA te beïnvloeden.


Nieuwsbrief


Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief (pop-up form) geeft u uw naam, functie, huidige werksituatie en e-mailadres op. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bezorgen van mailings en voor marketingdoeleinden vanuit Hairz BVBA. De adressen worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet gedeeld met derden.


Beveliging van gegevens


Persoonlijke informatie verzameld door hairz.eu wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet beschikbaar is voor het publiek. In het onwaarschijnlijke voorval van een ‘datalek’, wordt dit steeds gecommuniceerd binnen de 72 uur conform de wet rond de meldingsplicht.


Recht om vergeten te worden


U kan beroep doen op uw ‘recht om vergeten te worden’. Al uw persoonlijke data (e-mailadres, naam, functie, e.a.) worden dan verwijderd uit onze database.


Gebieden niet gedekt door ons Privacy Statement


Persoonlijke informatie die u verstrekt via chatsessies of e-mailuitwisselingen worden niet gedekt door deze Privacy Statement. Wij beschermen uw privacy naar ons beste vermogen door de controle van de sessies, maar houd er rekening mee dat u steeds voorzichtig moet zijn bij de verspreiding van uw persoonlijke informatie op deze manier.


Gegevensuitwisseling met derden


Persoonlijke informatie die u verstrekt worden niet uitgewisseld met derden en ook niet behandeld buiten Europa.


Privacycommisie


Indien u het niet eens bent met onze procedures, of een klacht wilt neerleggen kunt u steeds terecht bij de Privacycommissie.Wettelijke gegevensverwerking


De gegevensverwerking door Hairz BVBA is conform GDPR en wettelijk. Bij vragen of opmerkingen kunt u ons steeds bereiken via info@hairz.eu
      Welke gegevens bewaren we in het dataregister?


De gegevens die verzameld kunnen worden over klanten binnen Optios software voor kapper;

- Familienaam

- Voornaam

- Straat

- Postcode

- Gemeente

- GSM nummer

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Verjaardag

- Aantal bezoeken

- Kassahistoriek (diensten en/of producten verkocht in het verleden)

- Identiteitskaart nummer

- Of de klant al dan niet student is

- Of de klant nieuw is of reeds meerdere keren aankopen heeft gedaan heeft in de zaak (bestaande klant)

- Kleurformules

- Afspraken historiek

- Opmerkingen bv. welke gesprekken er gevoerd werden met de klant of samenvattingen van diagnose gesprekken.